PROGRAM SCUBA DISCOVERY

Program SDI Scuba Discovery umożliwia uczestnikowi, zejście pod wodę, w sprzęcie nurkowym, pod opieką certyfikowanego instruktora SDI. Dzięki, temu programowi uczestnik dowiaduje się, czego może oczekiwać po zejściu pod wodę, jak również, czego może się  spodziewać podczas dalszego szkolenia, w trakcie kursu Open Water Scuba Diver - Płetwonurek Wód Otwartych.

Program Scuba Discovery umożliwia nabycie takich umiejętności , jak:

- wyrównywanie ciśnienia w uszach;

- podstawowa kontrola pływalności;

- podwodna komunikacja