KURS WRECK DIVER

Nurkowanie wrakowe może być jednym z najbardziej ekscytujących aspektów nurkowania sportowego, jednakże każde działanie musi być wykonane z technikami maksymalizującymi bezpieczeństwo. W czasie kursu, omawiany i używany jest sprzęt oraz  techniki, najczęściej wykorzystywane podczas nurkowań wrakowych. Celem kursu jest nauczenie uczestników, specjalistycznych technik, w celu bezpiecznego wykonywania nurkowań na wrakach, z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach, z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz), do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.