KURS DIVEMASTER

Jest to kurs przeznaczony dla osób, które pragną dalej rozwijać swoje umiejętności.

Kurs ten daje możliwość podjęcia w przyszłości pracy zawodowej w charakterze przewodnika nurkowego, dla certyfikowanych płetwonurków. Ponadto, po jego ukończeniu, można w przyszłości przystąpić do kursu instruktorskiego.

   

Kwalifikacje absolwentów:

 

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

1 .Asystować aktywnemu Instruktorowi SDI podczas kursów nurkowych.

2. Nadzorować i przeprowadzać nurkowania dla certyfikowanych nurków.

3. Przystąpić do kursu instruktorskiego