KURS ASSISTANT INSTRUCTOR

Ten kurs jest opracowany tak, aby kursanci zdobyli praktyczne doświadczenie w nauczaniu, razem z każdym aktywnym Instruktorem.

 

Kwalifikacje absolwentów

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

1. Nauczać i certyfikować kursantów po kursie Skin Diver.

2. Przeprowadzić kurs Inactive Diver / Refresher.

3. Przeprowadzić powtórzenie wiadomości na kursie Open Water Scuba

   Diver, pod przewodnictwem aktywnego Instruktora.

4. Asystować aktywnemu Instruktorowi SDI podczas zatwierdzonych kursów

   nurkowych, prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich

   zostały uzyskane uprawnienia.

5. Nadzorować i przeprowadzać nurkowania dla uprawnionych nurków,

   prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały

   uzyskane uprawnienia.

6. Przewodzić podczas nurkowań 3 & 4 w trakcie kursu Open Water Diver

   pod pośrednim nadzorem, tak długo, jak wszystkie ćwiczenia zostaną

   ocenione przez Instruktora i kursanci zostaną przygotowani do nurkowań

   3 i 4.