INTRO TO CAVE DIVER

Wprowadzenie do nurkowania jaskiniowego.

Kurs jest wstępem do podstawowych zasad nurkowania jaskiniowego z użyciem pojedynczej, głównej poręczówki. Wprowadzenie do nurkowania jaskiniowego jest drugim z kolei kursem używania bezpiecznych technik jaskiniowych, bezpośrednio po kursie nurkowania pieczarowego.  Wprowadzenie do nurkowania jaskiniowego nie wprowadza wszystkich elementów nurkowania jaskiniowego. Celem kursu jest doskonalenie umiejętności nabytych podczas kursu pieczarowego. Podczas kursu Intro to Cave przedstawiane są podstawowe procedury i techniki nurkowania jaskiniowego.